Τιμοκατάλογος

 ATOMAΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ Α 30 € 40 € 50 €
2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Β 40 € 45 € 60 €
3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ Γ 50 € 55 € 70 €
1ΕΝ +1ΠΑΙΔΙ Β 40 € 45 € 60 €
2ΕΝ+1ΠΑΙΔΙ Γ 40 € 50 € 65 €
2ΕΝ+2ΠΑΙΔΙΑ Γ 40 € 55 € 68 €
2ΕΝ+3ΠΑΙΔΙΑ Γ 50 € 60 € 70 €